Türkiye’de adli vasi

Türkiye’de adli vasi

Türkiye’de adli vasi: Turk hukuk sisteminde kayyum atanması bazı davalarda uygulanmaktadır, özellikle eğer çocuk Türk mahkemeleri önündeki davanın bir tarafı ise ve bu özel davalar genellikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Medeni...
Türkiye’de adli vasi

The guardian ad litem in Turkey

In Turkish legal system, the guardian ad litem is applicable in some of the cases, especially if the child is a party of the case held before Turkish Courts and these specific cases are generally determined in the Turkish Civil Code numbered 4721. According to Article...